Concursul judeţean de matematică „Generaţia 15” - 2011

Şcoala „Mihai Eminescu” Ploieşti vă invită să participaţi la Concursul judeţean de matematică „Generaţia 15” - ediţia a IV-a, concurs destinat elevilor din clasele a III-a, a IV-a, a V-a, a VI-a, a VII-a şi a VIII-a.

 

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE

ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR

 • Perioada de înscriere: 31 octombrie 2011 – 4 noiembrie 2011.
 • Nu se percepe taxa de participare.
 • Fiecare şcoală poate participa cu un numar maxim de 30 de elevi.
 • Tabelele cu elevii înscrişi şi cadrele didactice delegate pentru corectare sau asistenţă (un profesor/învăţător corector sau asistent la 10 elevi) vor fi trimise în format electronic la adresa musat.claudia@yahoo.com
 • Tabelul se va completa cu majuscule, conform modelului:
 • Nr. crt.Numele şi prenumele elevuluiClasaNumele şi prenumele profesorului îndrumătorŞcoala de provenienţă
  1.    
  2.    

PROBA DE CONCURS

 • Proba de concurs constă într-un test ce va conţine 10 itemi cu alegere multiplă şi un subiect cu rezolvare completă.
 • Fiecare elev va avea carnetul de elev vizat pe anul şcolar în curs.
 • Concursul se desfăşoară în incinta Şcolii „Mihai Eminescu” Ploieşti în ziua de 12.11.2011.
 • Intrarea elevilor in săli se va face astfel:
  • clasele III, IV, VIII: între orele 8:00-8:30
  • clasele V, VI, VII: între orele 11:30-12:00
 • Rezolvarea subiectelor se va face astfel:
  • clasele III, IV, VIII: între orele 9:00-11:00
  • clasele V, VI, VII: între orele 12:30-14:30
 • Subiectele vor fi elaborate din materia anilor anteriori şi materia clasei actuale în conformitate cu Curriculum-ul Naţional.
 • Profesorii şi învăţătorii din şcolile participante pot propune exerciţii şi probleme pentru concurs (acestea vor fi predate odată cu înscrierea elevilor).

PREMIILE

 • Fiecare elev participant va primi o diplomă de participare.
 • Vor fi premiaţi elevii clasaţi pe primele trei locuri.

REZULTATELE ŞI FESTIVITATEA DE PREMIERE

 • Rezultatele se vor afişa pe data de 12.11.2011, ora 19:00 la avizierul şcolii şi pe internet.
 • Festivitatea de premiere va avea loc la Şcoala „Mihai Eminescu” în ziua de duminică 13.11.2010 începând cu orele 10:00.

Persoane de contact:

 • Prof. MUŞAT CLAUDIA - 0723.319.009
 • Prof. AVRAM MARIA - 0721.845.536
 • Prof. MILITARU CORINA - 0723.231.229

Materia pentru concurs

 • Clasa a III-a - Inclusiv: Înmulţirea când unul din factori este 3.
 • Clasa a IV-a - Inclusiv: Adunarea si scăderea numerelor naturale între 0-1000000 fără şi cu trecere peste ordin. Aflarea unui termen necunoscut.
 • Clasa a V-a - Inclusiv: Operaţii de ordinul I, II, III cu numere naturale.
 • Clasa a VI-a - Algebră: Inclusiv: Divizibilitate în N; Geometrie: Inclusiv: Dreaptă. Segment.
 • Clasa a VII-a - Algebră: Inclusiv: Ecuaţii cu coeficienţi în Q; Geometrie: Inclusiv: Trapezul (fără ariile patrulaterelor)
 • Clasa a VIII-a - Algebră: Inclusiv: Reguli de calcul în R; Geometrie: Inclusiv: Teoreme de paralelism
 
   
   
 Autentificare

Utilizator:

Parola:
 
   
   
 Demo
 
   
   
 
Noutăți

Interviu la Prahova TV cu doamna Daniela Burlacu, profesoară de limba și literatura română la Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Ploiești

 
   
   
 Contorizare site