Concursul judeţean de matematică „Generaţia 15” - 2010

Şcoala „Mihai Eminescu” Ploieşti vă invită să participaţi la Concursul judeţean de matematică „Generaţia 15” - ediţia a III-a, concurs destinat elevilor din clasele a III-a, a IV-a, a V-a, a VI-a, a VII-a şi a VIII-a.

 

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE

ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR

 • Perioada de înscriere: 1 noiembrie 2010 – 8 noiembrie 2010.
 • Taxa de participare: 10 RON / participant.
 • Fiecare şcoală poate participa cu un numar maxim de 30 de elevi.
 • La înscriere, fiecare unitate de învăţământ va preda valoarea taxei de participare, un tabel cu elevii înscrişi şi cadrele didactice delegate pentru corectare (un profesor/învăţător corector la 10 elevi) conform modelului:
  Nr. crt.Numele şi prenumele elevuluiClasaNumele şi prenumele profesorului de la clasă
  1.   
  2.   
  (tabelul se va transmite si in format electronic la adresa: musat.claudia@yahoo.com)

PROBA DE CONCURS

 • Proba de concurs constă într-un test ce va conţine 10 itemi cu răspuns deschis şi un subiect cu rezolvare completă.
 • Fiecare elev va avea carnetul de elev vizat pe anul şcolar în curs.
 • Concursul se desfăşoară în incinta Şcolii „Mihai Eminescu” Ploieşti în ziua de 13.11.2010.
 • Intrarea elevilor in săli se va face astfel:
  • clasele III-IV: până la ora 8:30
  • clasele V-VIII: până la ora 11:30
 • Rezolvarea subiectelor se va face astfel:
  • clasele III-IV: între orele 9:00-11:00
  • clasele V-VIII: între orele 12:00-14:00
 • Subiectele vor fi elaborate din materia anilor anteriori şi materia clasei actuale în conformitate cu Curriculum-ul Naţional.
 • Profesorii şi învăţătorii din şcolile participante pot propune exerciţii şi probleme pentru concurs (acestea vor fi predate odată cu înscrierea elevilor).

PREMIILE

 • Fiecare elev participant va primi o diplomă de participare.
 • Vor fi premiaţi elevii clasaţi pe primele trei locuri.
 • Se vor acorda menţiuni în limita a maxim 30% din numărul de participanţi.

REZULTATELE ŞI FESTIVITATEA DE PREMIERE

 • Rezultatele se vor afişa pe data de 13.11.2010, ora 19 la avizierul şcolii.
 • Festivitatea de premiere va avea loc la Şcoala „Mihai Eminescu” în ziua de duminică 14.11.2010 începând cu orele 10.

Persoane de contact:

 • Prof. MUŞAT CLAUDIA - 0723.319.009
 • Prof. AVRAM MARIA - 0721.845.536
 • Prof. MILITARU CORINA - 0723.231.229
 
   
   
 Autentificare

Utilizator:

Parola:
 
   
   
 Demo
 
   
   
 
Noutăți

Interviu la Prahova TV cu doamna Daniela Burlacu, profesoară de limba și literatura română la Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Ploiești

 
   
   
 Contorizare site